Designed and built with care, filled with creative elements

Top
a

Prof. Dr. Roberto Biloslavo

  /  Prof. Dr. Roberto Biloslavo

Prof. Dr. Roberto Biloslavo

Prof. Dr.

Roberto Biloslavo je profesor managementa in trajnostnega razvoja. Njegovo raziskovalno in svetovalno delo je usmerjeno v strateško načrtovanje in spreminjanje organizacije.

Roberto Biloslavo je redni profesor managementa na Fakulteti za Management, Univerze na Primorskem. Pred akademsko kariero je najprej delal v IT oddelku in nato vodil manjše trgovsko uvozno-izvozno podjetje. Svoje raziskovalno in pedagoško delo dopolnjuje s svetovanjem podjetjem in nepridobitnim organizacijam. Opravljal je vrsto odgovornih funkcij tako na ravni univerze, kot prorektor za študijske zadeve, in na fakultetni ravni kot prodekan za izobraževanje in raziskovanje. Trenutno je programski direktor magistrskega študijskega programa Management trajnostnega razvoja. Je avtor ali soavtor več kot 100 znanstvenih prispevkov in drugih publikacij. Kot gostujoči profesor je predaval in raziskoval v Avstraliji, ZDA, Italiji, Turčiji in na Danskem. Sodeloval ali vodil je več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in svetovalnih projektov.

User registration

You don't have permission to register

Reset password