Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

O projektu

  /  O projektu

Želiš postati pravi mladi menedžer?

V sklopu slovenske narodne skupnosti v Furlaniji Julijski krajini imamo ogromno organizacij in društev, ki že leta ponujajo izobraževalne programe in dejavnosti. Ampak kaj, če bi bili le ti povezani in usklajeni?

Izobraževalni proces za mlade in kadrovsko izpopolnjevanje v sklopu organizacije slovenske manjšine

Mladinski dom in SLOV.I.K. s projektom spodbujata tiste specifične sposobnosti in veščine, ki bodo pomagale posameznikom pri aktivnem udejstvovanju v slovenski narodnostni skupnosti in obenem pri iskanju (samo)zaposlitve. V ta namen bodo organizirane serije modulov in tečajev, ki bodo posebej zasnovane za opredeljene ciljne skupine. Kljub temu, bodo prvenstveno služile mladim, da si naberejo tiste veščine, ki so nujno potrebne pri udejstvovanju znotraj raznolikega dogajanja slovenske narodne skupnosti v FJK.
Za še višjo raven strokovnosti izobraževalnih dejavnosti, bodo poleg zunanjih izvedencev za strokovno plat izvajanja izobraževalnih dejavnosti.

Mladinski dom in SLOV.I.K. sta se zato skupaj odločila mladim dati priložnost izobraževanja v namen:

izobraževanja novih kvalificiranih in motiviranih kadrov v slovenskih društvih in ustanovah

povečanja števila aktivnih pripadnikov slovenske narodne skupnosti

večjega udejstvovanja mladih v športnih in kulturnih društvih

izboljšanja znanja slovenskega jezika, tudi v profesionalnem okolju

User registration

You don't have permission to register

Reset password