Designed and built with care, filled with creative elements

Aktivno državljanstvo
10. 9. 2022 - 10.00 - 12.00 - (Šotor Drage v parku Finžgarjevega doma na Opčinah)
Slovenci med vzhodno, srednjo in zahodno Evropo: vloga krščanske demokracije in izobraževanje v današnjem času - Dr. Prof. Žiga Turk
14. 9. 2022 - 17.00 - 20.00
Razpiši se - od ideje do prijave na razpis - Mateja Morić in Eva Jus
17. 9. 2022 - 8.00 - 16.00 - Ekskurzija
Obisk festivala stična mladih 2022
03. 10. 2022 - 17.00 - 20.00 (Sedež Devinskih zborov, Devin 62L))
(P)ostani aktivator lokalne skupnosti - Maja Drobne
15. 10. 2022 - 10.00 - 12.00 (Sedejev dom, Števerjan)
Pomen družbene angažiranosti, poudarjanje vrednot v javnem diskurzu, iskanje stičišč z drugače mislečim - Dr. Janez Juhant
24.10.2022 - 17.00-19.00 (Sedejev dom, Števerjan)
Kako postati aktiven državljan? - dr. Kristjan Kos
Top
a

Aktivno državljanstvo

  /  Aktivno državljanstvo  /  Aktivno državljanstvo

Aktivno državljanstvo

Organizator:
Brezplačno

About this course

Žiga Turk

Prof. Dr.

Kot univerzitetni profesor predava na številnih evropskih univerzah. Je predstavnik tehnične inteligence s širokim znanjem, ki sega tudi na humanistiko in filozofijo, izkusil pa je tudi vlogo ministra.

Janez Juhant

Dr.

Je duhovnik, teolog, predavatelj, zaslužni profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je bil tudi dekan, raziskovalec in publicist, avtor temeljne monografije o Lambertu Ehrlichu, član programskega sveta RTV Slovenija, družbeno angažiran, se oglaša v medijih z aktualnimi razmišljanji, je predsednik društva Združeni ob lipi sprave.

Mateja Morić

Mateja Morić od leta 2012 pri svojem delu uporablja neformalno metodologijo izobraževanja. Delala je z odraslimi, ki so bile_i storilke_ci kriminalnih dejanj, z ranljivimi skupinami mladih ter z otroki. V zadnjih letih ustvarja, izvaja in evalvira različne delavnice in treninge za LGBTIQ+ skupnost in mlade, ki pripadajo drugim marginaliziranim skupinam.

Eva Jus

Eva Jus se je z neformalnim izobraževanjem začela ukvarjati leta 2006 preko impro gledališča. Od takrat uporablja gledališke metode za naslavljanje najrazličnejših tem. Vodi tedenske delavnice za srednješolce ter za otroke in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju. Poleg gledališča se osredotoča na teme kot so: skupinska dinamika, inkluzija, feminizem, intersekcionalnost, aktivizem, pripovedovalstvo itn.

Maja Drobne

Vodja izobraževanja v organizaciji PiNA

Maja Drobne je vodja izobraževanja v organizaciji PiNA. Je članica bazena trenerjev Slovenske NA E+ MOVIT. Sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami in podpornimi centri SALTO na tematikah projektnega vodenja, komuniciranja, digitalnega izobraževanja, vključevanja ranljivih ciljnih skupin, participacije, skupinske dinamike in strateških pristopov. Vodila je več usposabljanj za vodje nevladnih organizacij, usposabljanja za trenerje ter usposabljanja na področju aktivnega državljanstva in človekovih pravic. Njena strast je odkrivanje potenciala v ljudeh in skupinah ter jih spodbujati, da ga uresničijo. Trdno verjame v pristope, kot so ``art of hosting``, nenasilna komunikacija in raziskovalno učenje. Ustvarjanje in načrtovanje učnih procesov je nekaj, kar jo resnično veseli, zlasti v raziskovanju različnih stilov učenja in kako jih obravnavati z različnimi metodologijami. Sodeluje z Univerzo v Ljubljani pri razvoju različnih projektov, ki spodbujajo aktivno državljanstvo.

Kristjan Kos

Dr.

Kristjan Kos je diplomant obramboslovja, ki se zadnja leta ukvarja predvsem z izobraževanjem mladih na področju aktivnega državljanstva, politične pismenosti, političnega sistema Republike Slovenije in delovanja Evropske Unije. Zaposlen je na IPM Inštitutu za politični menedžment kot svetovalec za evropske zadeve. Aktivno je sodeloval pri pripravi in izvedbi številnih projektov s področja aktivnega državljansta – Pomisli in povej na glas, Simulacija Državnega zbora RS, Kampanja ozaveščanja mladih o evropskih volitvah, EUYOU, itd. V času študija je aktivno deloval tudi v Študentski organizaciji Slovenije in Študentskem svetu Fakultete za družbene vede.</p> <p>

Course Curriculum

Pregledali bomo kaj točno je aktivno državljanstvo na lokalni, nacionalni ravni in ravni evropske unije. Ker imajo različne države, različne zakone na bazi varstva manjšin, bomo pregledali tako italijansko ustavo in njene organizacije za zaščito manjšin kot tudi politično zgodovino Slovenije ter slovencev v Italiji. Kam se tu vplete občinski svet, deželni svet in parlament? Kaj so njihove pristojnosti in kaj točno so pristojnosti EZTS GO? Na kakšne načine je vključena slovenska diplomacija v Italiji? Natančneje se bomo spustili v vpliv organizacij SDGZ, KRUT, Kmečke zveze, ipd. na slovensko narodno skupnost v Italiji ter hkrati pregledali vlogo športnih organizacij znotraj manjšine.

10. 9. 2022 - 10.00 - 12.00 - (Šotor Drage v parku Finžgarjevega doma na Opčinah)
Slovenci med vzhodno, srednjo in zahodno Evropo: vloga krščanske demokracije in izobraževanje v današnjem času - Dr. Prof. Žiga Turk

Predavanje bo opredelilo vlogo Slovencev med vzhodno, srednjo in zahodno Evropo. Dotaknilo se bo vloge krščanske demokracije. Izpostavilo bo izobraževalno vlogo v današnjem času, kako in katero izobraževalno pot izbirati.

14. 9. 2022 - 17.00 - 20.00
Razpiši se - od ideje do prijave na razpis - Mateja Morić in Eva Jus

»V okviru delavnice Razpiši se! se bomo spoznale_i s koraki projektnega načrtovanja in prijave na razpis za pridobitev sredstev. Kako idejo razvijemo v projekt? Udeleženke_ci bodo raziskale_i kako postaviti cilje, načrtovati aktivnosti ter njihove učinke, finančno konstrukcijo projekta in druge zagonetke. Prav tako si bomo ogledale_i možne vire financiranja, oziroma relevantne razpise na katere lahko prijavijo svoje projekte. Delavnico vodita Mateja Morić in Eva Jus, trenerki bazena Mladinskega sveta Slovenije. Imata vrsto let izkušenj s koordinacijo in vodenjem programov s področja mladine, kulture in izobraževanja

17. 9. 2022 - 8.00 - 16.00 - Ekskurzija
Obisk festivala stična mladih 2022

Obisk bo potekal pod geslom: Izberi vihar! Ob 8.00 uri odhod iz Gorice – Rdeča hiša Ob 8.40 odhod iz postaje na Opčinah

03. 10. 2022 - 17.00 - 20.00 (Sedež Devinskih zborov, Devin 62L))
(P)ostani aktivator lokalne skupnosti - Maja Drobne

Delavnica bo raziskovala kaj aktivno državljanstvo pomeni, kako aktivirati in motivirati člane lokalne skupnosti in člane društev. Spoznali bomo pomen posameznika, lokalne skupnosti in razvoja aktivacije pri mladih. Kako lahko s preprostimi metodami vzbudimo zanimanje, nadaljujemo z dvigovanjem prevzemanja odgovornosti, participacije in spreminjanja trenutnega stanja. Preizkusili bomo nekaj metodologij, kot zaključek pa naredili akcijski načrt, kako prinesti več aktivnega državljanstva med svoje člane in aktivirati več mladih.

15. 10. 2022 - 10.00 - 12.00 (Sedejev dom, Števerjan)
Pomen družbene angažiranosti, poudarjanje vrednot v javnem diskurzu, iskanje stičišč z drugače mislečim - Dr. Janez Juhant

Predavanje bo opredelilo pomen družbene angažiranosti. Dotaknil se bo poudarjanja vrednot v javnem diskurzu ter obrazložilo orodja in načine iskanja stičišč z drugače mislečim.

24.10.2022 - 17.00-19.00 (Sedejev dom, Števerjan)
Kako postati aktiven državljan? - dr. Kristjan Kos

Kaj sploh pomeni biti aktiven državljan? Na interaktivni delavnici bomo spoznali načine aktivne participacije in zakaj je pomembno, da vsak izmed nas z aktivno soudeležbo v družbenih in političnih procesih prispeva k oblikovanju družbe, v kateri živimo. Tekom delavnice se bomo seznanili z osnovnimi koncepti kot so demokracija, državljanstvo, civilna družba, družbena vključenost in udejstvovanje, družbena odgovornost, politična participacija ter načini vključevanja tako na lokalni, nacionalni kot tudi evropski ravni.

User registration

You don't have permission to register

Reset password