Designed and built with care, filled with creative elements

Aktivno državljanstvo
10. 9. 2022 - 10.00 - 12.00 - Dr. Prof. Žiga Turk (Šotor Drage v parku Finžgarjevega doma na Opčinah)
Slovenci med vzhodno, srednjo in zahodno Evropo: vloga krščanske demokracije in izobraževanje v današnjem času - Dr. Prof. Žiga Turk
14. 9. 2022 - 17.00 - 20.00 - Mateja Morić in Eva Jus (@zoom: https://us02web.zoom.us/j/81132630919 )
Razpiši se - od ideje do prijave na razpis
17. 9. 2022 - 8.00 - 16.00 - Ekskurzija
Obisk festivala stična mladih 2022
03. 10. 2022 - 17.00 - 20.00 - Maja Drobne (Sedež Devinskih zborov, Devin 62L))
(P)ostani aktivator lokalne skupnosti
15. 10. 2022 - 10.00 - 12.00 - Dr. Janez Juhant (Sedejev dom, Števerjan)
Pomen družbene angažiranosti, poudarjanje vrednot v javnem diskurzu, iskanje stičišč z drugače mislečim
Top
a

Aktivno državljanstvo

  /  Aktivno državljanstvo  /  Aktivno državljanstvo

Aktivno državljanstvo

Organizator:
Brezplačno

About this course

Žiga Turk

Prof. Dr.

Kot univerzitetni profesor predava na številnih evropskih univerzah. Je predstavnik tehnične inteligence s širokim znanjem, ki sega tudi na humanistiko in filozofijo, izkusil pa je tudi vlogo ministra.

Janez Juhant

Dr.

Je duhovnik, teolog, predavatelj, zaslužni profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je bil tudi dekan, raziskovalec in publicist, avtor temeljne monografije o Lambertu Ehrlichu, član programskega sveta RTV Slovenija, družbeno angažiran, se oglaša v medijih z aktualnimi razmišljanji, je predsednik društva Združeni ob lipi sprave.

Mateja Morić

Mateja Morić od leta 2012 pri svojem delu uporablja neformalno metodologijo izobraževanja. Delala je z odraslimi, ki so bile_i storilke_ci kriminalnih dejanj, z ranljivimi skupinami mladih ter z otroki. V zadnjih letih ustvarja, izvaja in evalvira različne delavnice in treninge za LGBTIQ+ skupnost in mlade, ki pripadajo drugim marginaliziranim skupinam.

Eva Jus

Eva Jus se je z neformalnim izobraževanjem začela ukvarjati leta 2006 preko impro gledališča. Od takrat uporablja gledališke metode za naslavljanje najrazličnejših tem. Vodi tedenske delavnice za srednješolce ter za otroke in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju. Poleg gledališča se osredotoča na teme kot so: skupinska dinamika, inkluzija, feminizem, intersekcionalnost, aktivizem, pripovedovalstvo itn.

Maja Drobne

Vodja izobraževanja v organizaciji PiNA

Maja Drobne je vodja izobraževanja v organizaciji PiNA. Je članica bazena trenerjev Slovenske NA E+ MOVIT. Sodeluje z različnimi mednarodnimi organizacijami in podpornimi centri SALTO na tematikah projektnega vodenja, komuniciranja, digitalnega izobraževanja, vključevanja ranljivih ciljnih skupin, participacije, skupinske dinamike in strateških pristopov. Vodila je več usposabljanj za vodje nevladnih organizacij, usposabljanja za trenerje ter usposabljanja na področju aktivnega državljanstva in človekovih pravic. Njena strast je odkrivanje potenciala v ljudeh in skupinah ter jih spodbujati, da ga uresničijo. Trdno verjame v pristope, kot so ``art of hosting``, nenasilna komunikacija in raziskovalno učenje. Ustvarjanje in načrtovanje učnih procesov je nekaj, kar jo resnično veseli, zlasti v raziskovanju različnih stilov učenja in kako jih obravnavati z različnimi metodologijami. Sodeluje z Univerzo v Ljubljani pri razvoju različnih projektov, ki spodbujajo aktivno državljanstvo.

Course Curriculum

Pregledali bomo kaj točno je aktivno državljanstvo na lokalni, nacionalni ravni in ravni evropske unije. Ker imajo različne države, različne zakone na bazi varstva manjšin, bomo pregledali tako italijansko ustavo in njene organizacije za zaščito manjšin kot tudi politično zgodovino Slovenije ter slovencev v Italiji. Kam se tu vplete občinski svet, deželni svet in parlament? Kaj so njihove pristojnosti in kaj točno so pristojnosti EZTS GO? Na kakšne načine je vključena slovenska diplomacija v Italiji? Natančneje se bomo spustili v vpliv organizacij SDGZ, KRUT, Kmečke zveze, ipd. na slovensko narodno skupnost v Italiji ter hkrati pregledali vlogo športnih organizacij znotraj manjšine.

10. 9. 2022 - 10.00 - 12.00 - Dr. Prof. Žiga Turk (Šotor Drage v parku Finžgarjevega doma na Opčinah)
Slovenci med vzhodno, srednjo in zahodno Evropo: vloga krščanske demokracije in izobraževanje v današnjem času - Dr. Prof. Žiga Turk

Predavanje bo opredelilo vlogo Slovencev med vzhodno, srednjo in zahodno Evropo. Dotaknilo se bo vloge krščanske demokracije. Izpostavilo bo izobraževalno vlogo v današnjem času, kako in katero izobraževalno pot izbirati.

14. 9. 2022 - 17.00 - 20.00 - Mateja Morić in Eva Jus (@zoom: https://us02web.zoom.us/j/81132630919 )
Razpiši se - od ideje do prijave na razpis

»V okviru delavnice Razpiši se! se bomo spoznale_i s koraki projektnega načrtovanja in prijave na razpis za pridobitev sredstev. Kako idejo razvijemo v projekt? Udeleženke_ci bodo raziskale_i kako postaviti cilje, načrtovati aktivnosti ter njihove učinke, finančno konstrukcijo projekta in druge zagonetke. Prav tako si bomo ogledale_i možne vire financiranja, oziroma relevantne razpise na katere lahko prijavijo svoje projekte. Delavnico vodita Mateja Morić in Eva Jus, trenerki bazena Mladinskega sveta Slovenije. Imata vrsto let izkušenj s koordinacijo in vodenjem programov s področja mladine, kulture in izobraževanja

17. 9. 2022 - 8.00 - 16.00 - Ekskurzija
Obisk festivala stična mladih 2022

Obisk bo potekal pod geslom: Izberi vihar! Ob 8.00 uri odhod iz Gorice – Rdeča hiša Ob 8.40 odhod iz postaje na Opčinah

03. 10. 2022 - 17.00 - 20.00 - Maja Drobne (Sedež Devinskih zborov, Devin 62L))
(P)ostani aktivator lokalne skupnosti

Delavnica bo raziskovala kaj aktivno državljanstvo pomeni, kako aktivirati in motivirati člane lokalne skupnosti in člane društev. Spoznali bomo pomen posameznika, lokalne skupnosti in razvoja aktivacije pri mladih. Kako lahko s preprostimi metodami vzbudimo zanimanje, nadaljujemo z dvigovanjem prevzemanja odgovornosti, participacije in spreminjanja trenutnega stanja. Preizkusili bomo nekaj metodologij, kot zaključek pa naredili akcijski načrt, kako prinesti več aktivnega državljanstva med svoje člane in aktivirati več mladih.

15. 10. 2022 - 10.00 - 12.00 - Dr. Janez Juhant (Sedejev dom, Števerjan)
Pomen družbene angažiranosti, poudarjanje vrednot v javnem diskurzu, iskanje stičišč z drugače mislečim

Predavanje bo opredelilo pomen družbene angažiranosti. Dotaknil se bo poudarjanja vrednot v javnem diskurzu ter obrazložilo orodja in načine iskanja stičišč z drugače mislečim.

User registration

You don't have permission to register

Reset password