Designed and built with care, filled with creative elements

Management
04. 07. 2022 - 8.30-12.30 (Slov.I.K. - Korzo Verdi 51, Gorica)
Ekonomika in pridobivanje financnih sredstev - Dr. Mitja Ruzzier & Elija Fajt (COO LED Luks d.o.o.)
05. 07. 2022 - 8.30-12.30 (V Trstu)
Management, tehnologija in trajnostni razvoj: Trendi in izzivi - Dr. Roberto Biloslavo & Simon Vidmar (Zavarovalnica Triglav)
05. 07. 2022 - 13.30-15.30 - Fabrizio Polojaz (Primo Aroma Cafè) (online)
Webinar: Trst mesto kave in možnosti zaposlitve
06. 07. 2022 - 8.30-15.30
Outdoor delavnica: PiNA (Kp) – Središče Rotunda (Kp)
07. 07. 2022 - 8.30-12.30 - Dr. Aljaž Stare (Slov.I.K. - Korzo Verdi 51, Gorica)
Tradicionalne in sodobne metode projektnega dela
07. 07. 2022 - 13.30-14.30 - Erik Zobec (CEO) (Online)
Webinar: Seven refractories
08. 07. 2022 - 8.30-12.30 - Mateja Hrvatin Kozlovič, MIB (Hiške slovenske Istre) in mag. Tadej Rogelja (v Trstu)
Izzivi oblikovanja turističnih doživetij v digitalni dobi
Top
a

Management

  /  Management  /  Management

Management

Organizator:
Kategorija:
Brezplačno

Course Curriculum

Dotaknili se bomo najpomembnejših točk managementa in organizacij v neprofitnem in profitnem sektorju, nato pa teorijo in osnovne predpise pregledali na najboljših primerih dobre prakse v današnjem svetu. Natančneje bomo razložili osnovne koncepte ekonomskega upravljanja podjetij in neprofitnih ustanov - elementi organizacije poslovanja, upravljanja proračuna in stroškov. Ker je en izmed temeljev podjetja ali organizacije uspešna izpeljava zadanih projektov, bomo pregledali tako organizacijski kot ekonomski in operativni vidik celotnega življenjskega cikla projekta. Skozi teritorialni in digitalni marketing ter razvojno perspektivo bomo analizirali kulturne, krajinske in zgodovinske vire kot gonilo teritorialnega razvoja v katerega se moramo vseskozi relevantno vključevati. Intenzivni teden izobraževanja po potekal od 4. do 8. julija 2022.

04. 07. 2022 - 8.30-12.30 (Slov.I.K. - Korzo Verdi 51, Gorica)
Ekonomika in pridobivanje financnih sredstev - Dr. Mitja Ruzzier & Elija Fajt (COO LED Luks d.o.o.)

Kako pripraviti uspešno prijavo projekta za javni razpis ? Nasveti, prijemi in izkušnje. Pregledali bomo vrste razpisov, kje jih iskati, oblikovanje partnerstev, pripravi vlog, financ, oddajo, vodenjem, izvajanjem, poročanjem projektov ter pogostimi napakami. Predavatelja bo dopolnil predstavnik LED luksa s svojimi izkušnjami pridobivanja javnih sredstev ter pastmi pri tem.

05. 07. 2022 - 8.30-12.30 (V Trstu)
Management, tehnologija in trajnostni razvoj: Trendi in izzivi - Dr. Roberto Biloslavo & Simon Vidmar (Zavarovalnica Triglav)

Pregledali bomo s kakšnimi izzivi se srečuje management v obdobju digitalne preobrazbe ter trajnostnih izzivov, ki so postavljeni pred njimi. Predavatelja bo dopolnil predstavnik uprave TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d. s svojimi izkušnjami pri vodenju in razvoju podjetja.

05. 07. 2022 - 13.30-15.30 - Fabrizio Polojaz (Primo Aroma Cafè) (online)
Webinar: Trst mesto kave in možnosti zaposlitve

Oris zgodovinskega razvoja Trsta v moderno pristanišče, s posebnim poudarkom na sektor kave, njegovi sestavi ter zaposlitvene moznosti, ki jih nudi. Fabrizio Polojaz, osebne izkusnje: profesionalni razvoj iz sektorja surove kave do lastne prazarne.

06. 07. 2022 - 8.30-15.30
Outdoor delavnica: PiNA (Kp) – Središče Rotunda (Kp)

07. 07. 2022 - 8.30-12.30 - Dr. Aljaž Stare (Slov.I.K. - Korzo Verdi 51, Gorica)
Tradicionalne in sodobne metode projektnega dela

Projekti in projektni management (1h) Priprava projekta (1,5h) Izvedba in zaključek projekta (1h) Sodobne agilne metode projektnega dela (0,5 h) Spoznavanje projektnega dela in vloge managerjev projektov. Predstavitev tradicionalnih metod in tehnik planiranja in kontroliranja projekta, priporočila za vodenje tima. Predstavitev sodobnejših pristopov - agilno delovanje, metode in tehnike.

07. 07. 2022 - 13.30-14.30 - Erik Zobec (CEO) (Online)
Webinar: Seven refractories

Kratka predstavitev sebe, izkušenj v tujini, ustanovitve podjetja, težkega začetka, prvih uspehov, razvoja ter nadaljnih projektvov širitve dejavnosti na različnih svetovnih tržiščih.

08. 07. 2022 - 8.30-12.30 - Mateja Hrvatin Kozlovič, MIB (Hiške slovenske Istre) in mag. Tadej Rogelja (v Trstu)
Izzivi oblikovanja turističnih doživetij v digitalni dobi

V turizmu smo priča dvema trendoma, ki sta se nakazovala že pred pandemijo, ki ju je še okrepila. Razvoj usmerjajo načela trajnosti, trženjski kanali se v celoti digitalizirajo in postajo ključni dejavniki uspeha turističnih produktov.

User registration

You don't have permission to register

Reset password