Designed and built with care, filled with creative elements

Top
a

Akademija osebnih in poslovnih kompetenc

  /  Akademija osebnih in poslovnih kompetenc

Akademija osebnih in poslovnih kompetenc predstavlja celovit sistem izobraževanj, ki udeležencem zagotavljajo pridobitev sodobnih znanj, veščin in orodij za doseganje osebne in profesionalne uspešnosti posameznikov. Zahtevne družbene in gospodarske razmere, v katerih živimo in delamo ter korenite spremembe, katerim smo priča, narekujejo nujnost vseživljenjskega učenja, da posamezniki v različnih starostnih obdobjih, lažje premagujejo osebne in profesionalne izzive in dosegajo zadovoljstvo ter tako največ prispevajo k razvoju celotne družbe.

Akademija se izvaja v treh samostojnih vsebinskih sklopih:

  1. Razvoj osebnih kompetenc in veščine vodenja
  2. Govorništvo in retorika
  3. Marketing in poslovno komuniciranje

Znotraj posamičnega vsebinskega sklopa bo potekalo več izobraževanj, ki skupaj tvorijo celoto in udeležencem zagotavljajo pridobitev celovitega znanja iz posameznega področja.

Akademija osebnih in poslovnih kompetenc predstavlja celovit sistem izobraževanj, ki udeležencem zagotavljajo pridobitev sodobnih znanj, veščin in orodij za doseganje osebne in profesionalne uspešnosti posameznikov. Zahtevne družbene in gospodarske razmere, v katerih živimo in delamo ter korenite spremembe, katerim smo priča, narekujejo nujnost vseživljenjskega učenja, da posamezniki v različnih starostnih obdobjih, lažje premagujejo osebne in profesionalne izzive in dosegajo zadovoljstvo ter tako največ prispevajo k razvoju celotne družbe.

Akademija se izvaja v treh samostojnih vsebinskih sklopih:

  1. Razvoj osebnih kompetenc in veščine vodenja
  2. Govorništvo in retorika
  3. Marketing in poslovno komuniciranje

Znotraj posamičnega vsebinskega sklopa bo potekalo več izobraževanj, ki skupaj tvorijo celoto in udeležencem zagotavljajo pridobitev celovitega znanja iz posameznega področja.

22 februarja @ 17:00 - 20:00
Corso Giuseppe Verdi, 52
29 februarja @ 17:00 - 20:00
Corso Giuseppe Verdi, 52
13 marca @ 17:00 - 19:30
Via del Ricreatorio, 2, 34151 Trieste TS
23 marca @ 09:00 - 13:00
Corso Giuseppe Verdi, 52
12 aprila @ 17:00 - 20:00
Corso Giuseppe Verdi, 52
24 februarja @ 10:00 - 14:00
Viale XX Settembre, 85, Gorica
9 marca @ 10:00 - 13:00
Viale XX Settembre, 85, Gorica

User registration

You don't have permission to register

Reset password