Designed and built with care, filled with creative elements

Top
a

Mateja Milost

  /  Mateja Milost

Mateja Milost

uni.dipl.ekon.

Mateja Milost je direktorica svetovalnega podjetja Fimago in predavateljica na Poslovno tehniški fakulteti Univerze v Novi Gorici. Njena svetovanja in izobraževanja so usmerjena na področje trženja, internacionalizacije, prodajnih strategij in poslovnega komuniciranja.

Direktorica podjetja Fimago d.o.o. s preko 27 let delovnih izkušenj s področja trženja, internacionalizacije, izvoznega svetovanja in trženjskih strategij. Do danes je uspešno pomagala več kot 500 domačim in tujim podjetjem. Kot svetovalka za trženje je sodelovala v številnih mednarodnih projektih, je avtorica in soavtorica študij in raziskav za namene čezmejnih in razvojnih projektov, tudi soavtorica Tržne strategije turističnega razvoja Mongolije. Na Poslovno-tehniški fakulteti, študijski program Gospodarski inženiring, Univerza v Novi Gorici je predavateljica predmetov Ekonomika in organizacija podjetja ter Marketinške strategije. Kot nosilka usposabljanj s področja trženja, prodaje in komuniciranja deluje v številnih slovenskih podjetjih, zavarovalnicah, bankah ter kompetenčnih centrih.

User registration

You don't have permission to register

Reset password