Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Delovne prakse v ustanovah in podjetjih slovenske narodne skupnosti v Italiji v sklopu projekta spretno(ra)sti

Izvajalci in partnerji projekta spretno(ra)sti se zavedamo, da je pridobivanje praktičnih kompetenc bistvenega pomena za usposabljanje mladih kadrov. 

Prav zaradi tega, smo se odločili, da v sklopu projekta vsako leto razpišemo tudi 4 mesta za delovne prakse v ustanovah in podjetjih slovenske narodne skupnosti v Italiji.

2 praksi bo vodil in nadziral Slov.I.K, 2 praksi pa Mladinski dom. V primeru, da bo večje povpraševanje, bomo v dogovoru s partnerskimi organizacijami organizirali še dodatne.

Delovne prakse sledijo področni zakonodaji (tj. “tirocini formativi” – pravilnik je na razpolago na spletni strani dežele FJK – Regolamento per l’attivazione di tirocini extracurriculari ai sensi dell’art. 63 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18). Akreditiran zavod, ki bo sledil praksam je pa socialna zadruga AD FORMANDUM. 

Letos bodo prakse trajale 2 meseca, s predvidenim začetkom v mesecu juniju. Potekale bodo od ponedeljka do petka s skrajšanim delovnim urnikom (30 ur). Praktikanti bodo nezgodno zavarovani in deležni nadomestila.

Kandidati, ki se želijo prijaviti na delovno prakso naj posredujejo svoj življenjepis v formatu Europass in motivacijsko pismo (obseg največ 1000 znakov vključno s presledki) na mail info@spretnorasti.org do ponedeljka 30. maja 2022. 

Kandidati naj obenem označijo na katerem področju si želijo opraviti prakso: 

– mediji in komunikacija
– neprofitni sektor
– vzgoja in delo z mladimi
– pravo in ekonomija

 

Prijave bomo obravnavali po kronološkem vrstnem redu in na podlagi razpoložljivih prostih mest v zgoraj omenjenih posamičnih področjih.

 

PRIJAVITE SE!

User registration

You don't have permission to register

Reset password