Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Skupni projekt za vseživljenjsko izobraževanje

Mladinski dom in SLOV.I.K. prirejata projekt “Spretno(ra)sti” za motivacijo k vseživljenjskemu učenju, s poudarkom na pripadnikih slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Cilj projekta Spretno(ra)sti je prispevati k razvoju znanja in kompetenc posameznikov, ki so potrebni za izboljšanje gospodarskih in kulturnih obetov slovenske narodne skupnosti v Italiji. Projektni cilj bo dosežen z vzpostavitvijo izobraževalnega programa, ki bo trajal skupno tri leta in bo temeljil na multidisciplinarnem pristopu.

Projekt zajema 2 modula, ki bosta v namen vseživljenjskega procesa učenja, namenjena različnim ciljnim skupinam in tako na voljo vsem – mladim ter starejšim.

 

Modul A zajema štiri tematske sklope:

  1. Temelji managementa in organizacije neprofitnega in profitnega sektorja
  2. Multimedijsko izražanje/avdiovizualne prakse in digitalizacija
  3. Govor in nastopanje
  4. Aktivno državljanstvo

 

Modul A predvideva tudi izvajanje delovne prakse za vsaj 4 udeležence, kateri bodo osvojeno znanje utrjevali v organizacijah slovenske narodne skupnosti v Italiji.

 

Modul B bo namenjen odraslim osebam, ki so že aktivne v slovenskih manjšinskih organizacijah, bodisi prostovoljno kot profesionalno. Namen modula je dvigniti profesionalno raven že obstoječega kadra z namenom izboljšanja učinkovitosti delovanja obstoječih organizacij in društev na vseh nivojih. Posebnost tega modula je ta, da bodo posamezna predavanja in delavnice dostopne tudi za zainteresirane posameznike, ki se ne bodo vpisali v izobraževalni program ampak bi vseeno želeli pridobiti dodatno znanje in veščine.

 

Več informacij in prijave bodo možne preko spleta www.spretnorasti.org ali preko maila na info@spretnorasti.org.

User registration

You don't have permission to register

Reset password