Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Pestra izobraževalna sobota v okviru projekta Spretno(ra)sti

Mladinski dom in SLOV.I.K. prirejata za mlado populacijo pestro izobraževalno soboto v okviru projekta Spretno(ra)sti, z namenom pridobivanja novih kvalificiranih in motiviranih kadrov. V soboto, 25. februarja bodo na voljo različni tematski sklopi, od menedžmenta, retorike in govorništva, vse do socialne in državljanske odgovornosti.

Začelo se bo s sklopom menedžnenta od 9.00 do 10.30 s predavanjem Podjetništvo za mlade: Od ideje do podjetja. Predaval bo diplomirani ekonomist Aljaž Zupan, predsednik Društva Lojtra, izobraževalni trener in samostojni podjetnik, ki se rad ukvarja s podporo mladim na različnih področjih. Predavanje se bo odvijalo na sedežu ADFORMANDUMA v Gorici, ul. della Croce, 3. Osredotočeno bo na razvoj podjetniške naravnanosti in raziskovalo posamezne korake za vstop v svet podjetništva. S krajšimi nalogami se bo spodbujalo mlajšo generacijo k povezovanju teorije in lastnih praks ter jo motiviralo k preizkušanju podjetnosti v praksi.

Nadaljevalo se bo vedno na sedežu ADFORMANDUMA, od 11.00 do 12.30 s predavanjem Dizajnersko razmišljanje. Delavnico bo vodil Prof. Dr. Mitja Ruzzier, ki si je praktične izkušnje nabiral kot podjetnik na različnih položajih v zdravstvu in trgovini ter aktivno deloval v startup podjetjih. Koncept dizajnerskega razmišljanja ponuja drugačen pogled na razvoj proizvodov in storitev, saj v središče postavi uporabnika in njegove potrebe. Udeleženci se bodo naučili, da razvoj se prične z identifikacijo pravih problemov, na katere iščemo rešitve z različnimi kreativnimi metodami.

Za sklop retorika in govor bo organizirano v sodelovanju s Slovenskim Stalnim Gledališčem, predavanje Odrski govor in umetniška beseda. Tudi to predavanje se bo odvijalo med 11.00 in 14.00 v Kulturnem centru Lojze Bratuž, Viale XX Settembre, 85. Predavala bo diplomirana dramska igralka Ana Facchini, ki je odigrala več kot 70 vlog, tako v svojem matičnem gledališču (SNG Nova Gorica), kot tudi v drugih slovenskih in tujih gledališčih, pa tudi na filmu, radiu in televiziji. Udeležence bo naučila analize in realizacije različnih primerov odrskih besedil ter dotaknila se bo monologov, dialogov, verzov, pripovedne forme in predavanja.

Zadnji obravnavani sklop pa bo socialna in državljanska odgovornost s predavanjem Kako postati aktiven državljan? Prav tako v Kulturnem centru Lojze Bratuž med 17.00 in 20.00 bo udeležence očaral Petar Mrdović, strokovni sodelavec na IPM inštitutu za politični menedžment. Predavatelj se ukvarja predvsem z izobraževanjem mladih na področju aktivnega državljanstva, politične pismenosti, političnega sistema Republike Slovenije in delovanja Evropske Unije. Na interaktivni delavnici bodo sodelujoči spoznali načine aktivne participacije in zakaj je pomembno, da vsak izmed nas z aktivno soudeležbo v družbenih in političnih procesih prispeva k oblikovanju družbe, v kateri živimo.

Cilj projekta Spretno(ra)sti je prispevati k razvoju znanja in kompetenc posameznikov, ki so potrebni za izboljšanje gospodarskih in kulturnih obetov slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Projekt financira Dežela Furlanija Julijska krajina.

Prijave do 24.02.2023 na spletni strani www.spretnorasti.org/izobrazevanja/, kjer boste lahko izbirali med udeležbo na enem ali več predavanjih. Prijava je brezplačna.

User registration

You don't have permission to register

Reset password