Designed and built with care, filled with creative elements

Top
a

Alek Devetak

  /  Alek Devetak

Alek Devetak

Upravitelj in so-ustanovitelj podjetja “Coding Duck s.r.l.” ki se ukvarja s razvojem spletnih strani in upravitelj podjetja “Exacta Partners” ki se ukvarja z računovodskimi storitvami.

Alek Devetak doštudiral na Univerzi Bocconi v Milanu, magistrska diploma “Legislazione per l’impresa”. Predsednik društva zgodovine na Univerzi Bocconi, blagajničar P. D. Podgora,nazdorni odbornik društva Mladih Slovencev v Italiji DM+. Upravitelj in so-ustanovitelj podjetja “Coding Duck s.r.l.” ki se ukvarja s razvojem spletnih strani in upravitelj podjetja “Exacta Partners” ki se ukvarja z računovodskimi storitvami.

User registration

You don't have permission to register

Reset password