Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Akademija osebnih in poslovnih kompetenc

  /  Akademija osebnih in poslovnih kompetenc

O Akademiji

Akademija osebnih in poslovnih kompetenc predstavlja celovit sistem izobraževanj, ki udeležencem zagotavljajo pridobitev sodobnih znanj, veščin in orodij za doseganje osebne in profesionalne uspešnosti posameznikov. Zahtevne družbene in gospodarske razmere, v katerih živimo in delamo ter korenite spremembe, katerim smo priča, narekujejo nujnost vseživljenjskega učenja, da posamezniki v različnih starostnih obdobjih, lažje premagujejo osebne in profesionalne izzive in dosegajo zadovoljstvo ter tako največ prispevajo k razvoju celotne družbe.

Akademija se izvaja v treh samostojnih vsebinskih sklopih:

Razvoj osebnih kompetenc in veščine vodenja

Govorništvo in retorika

Marketing in poslovno komuniciranje

Znotraj posamičnega vsebinskega sklopa bo potekalo več izobraževanj, ki skupaj tvorijo celoto in udeležencem zagotavljajo pridobitev celovitega znanja iz posameznega področja.

Komu je Akademija namenjena?

  • Študentom in dijakom višjih letnikov
  • Zaposlenim in vodilnim kadrom v podjetjih, društvih ter različnih organizacijah in ustanovah
  • Samostojnim podjetnikom in tistim, ki načrtujejo podjetniško pot
  • Iskalcem zaposlitve
  • Vsem drugim aktivnim posameznikom, ki se zavedajo nujnosti vseživljenjskega učenja.

Način izvedbe in »Potrdilo o opravljenem usposabljanju«:

Udeleženci se lahko odločijo za obisk posamičnih vsebinskih sklopov, kakor tudi posamičnih delavnic. Svetujemo pa, da se udeleženci udeležijo večine izobraževanj vsaj znotraj enega sklopa, saj le tako pridobijo celovita znanja in kompetence. Tistim, ki se bodo znotraj posamičnega sklopa udeležili predpisanega števila izobraževanj, bomo ob koncu podelili tudi Potrdilo o opravljenem usposabljanju, kar bo udeležencu služilo kot dokazilo in referenca za napredovanje in nove karierne možnosti.

Izvajalci

Izbrali smo izkušene predavatelje in strokovnjake iz posamičnih področij, ki se izkazujejo s številnimi domačimi in mednarodnimi referencami, s čimer zagotavljamo visoko strokovnost izvedbe ter konkretnost pridobljenih znanj.

User registration

You don't have permission to register

Reset password