Designed and built with care, filled with creative elements

Top
a

Slov.I.K.

  /  Slov.I.K.

Slov.I.K.

Ustanova

Slov.I.K. je združenje podjetij, izobraževalnih ustanov in drugih javnih in zasebnih organizacij, ki prireja izobraževalne programe za dijake, študente, zaposlene, samostojne podjetnike, za manjša in večja podjetja ter za nepridobitne organizacije.

Korzo Verdi 51, 34170 Gorica

+39 0481 32879

Slovenski izobraževalni konzorcij [Slov.I.K.] je združenje podjetij, izobraževalnih ustanov in drugih javnih in zasebnih organizacij. Ustanovljen je bil leta 2005. Slov.I.K. prireja izobraževalne programe za dijake, študente, zaposlene, samostojne podjetnike, za manjša in večja podjetja ter za nepridobitne organizacije. Nekateri programi so namenjeni širši javnosti.

Poleg tega izvaja Slov.I.K. še druge dejavnosti, ki so povezane z njegovim osnovnim poslanstvom: dejavnosti medjezikovnega posredovanja, jezikovnih storitev itd. Poslanstvo Slov.I.K.-a je prispevati k zagotavljanju ustreznih človeških virov, storitev in orodij za pospešen gospodarski in kulturni razvoj širšega družbenega prostora ob slovensko-italijanski meji. Izhajamo namreč iz prepričanja, da so v družbi, zasnovani na znanju, človeški viri neprecenljivo gibalo razvoja, zagotovilo konkurenčnosti in gospodarske uspešnosti na globalnih trgih.

User registration

You don't have permission to register

Reset password