Designed and built with care, filled with creative elements

Top
a

Rado Pišot

  /  Rado Pišot

Rado Pišot

Redni profesor

Kineziolog/Znanost o gibanju, redni profesor, znanstveni svetnik; motorični razvoj in motorično učenje; teoretične osnove športnega treniranja in prenos znanja v gibalno-športno vadbo.

+386 41 687 423

Diploma, magisterij in doktorat na Fakulteti za telesno kulturo Univerze v Ljubljani in Kineziološke fakultete Univerze v Zagrebu; direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (od 2013 do 2017 – UP ZRS; od 2017 dalje – ZRS Koper); raziskovalec Inštituta za kineziološke raziskave, ZRS Koper; vodja raziskovalnega programa »Kineziologija za kakovost življenja«. Vodil je in sodeloval v številnih mednarodnih in nacionalnih projektih s področja njegovega raziskovanja. Eden od pobudnikov in pripravljavcev podlag za ustanovitev Univerze na Primorskem (UP),  prvi dekan UP Pedagoške fakultete v Kopru (2003 – 2007) prorektor za področje znanstveno‐raziskovalnega in razvojnega dela Univerze na Primorskem (2007 – 2011). Pobudnik, soavtor ter več let tudi koordinator študijskih programov Aplikativne kineziologije 1., 2. in 3. stopnje. Kot predavatelj redno sodeluje ter svoje raziskovalne ugotovitve in številne strokovne izkušnje prenaša študentom v okviru različnih študijskih predmetov na vseh stopnjah študija na univerzah doma in v tujini. Član več strokovnih in znanstvenih odborov in komisij. član Strokovnega sveta Olimpijskega strokovnega centra in Mednarodne komisije pri Olimpijskem komiteju Slovenije, Strokovnega sveta za izobraževanje trenerjev pri Nogometni zvezi Slovenije ter Sekretariata Zveze učiteljev in trenerjev smučanja pri Smučarski zvezi Slovenije. Objavil številne znanstvene članke, njegove znanstvene objave pa dosegajo več kot 875 enot – 2277 citatov v zadnjih 10 letih.

Prejel številne nagrade: Glasnik znanosti UP ZRS; Mednarodna nagrada »Alfonso Borelli« – za prispevek znanosti na področju vesoljske fiziologije, Univerze v Neaplju, Italija; Zlata plaketa Univerze na Primorskem; Častni senator Univerze na Primorskem PEF; Priznanje Primorski um za dosežke v primorskem gospodarstvu; naziv Častni vabljeni profesor Univerze v Zagrebu in Bloudkovo priznanje za pomemben prispevek pri razvoju slovenskega športa, Republike Slovenije.

User registration

You don't have permission to register

Reset password