Designed and built with care, filled with creative elements

Top
a

Mladinski dom

  /  Mladinski dom

Mladinski dom

Ustanova

Nepridobitniško društvo Mladinski dom je nastalo v Gorici leta 2004 kot naslednik slovenskega Alojzijevišča z namenom, da zadosti potrebam mladine in družin na vzgojno-formativnem in izobraževalnem področju.

ul. Don Bosco 60, 34170 Gorica

+39 0481 280857

Nepridobitniško društvo Mladinski dom je nastalo v Gorici leta 2004 kot naslednik slovenskega Alojzijevišča z namenom, da zadosti potrebam mladine in družin na vzgojno-formativnem in izobraževalnem področju. Pri njegovem poslanstvu polaga posebno pozornost na vsestransko in celostno vzgojo mladih v samostojne in odgovorne odrasle osebe, pri čemer temelji na krščanske in občečloveške vrednote ter vrednote slovenstva.

Članom in gojencem nudi pošolski pouk, prevoz, kosilo, spremljanje dijakov slovenskih šol pri opravljanju šolskih dolžnosti in pomoč pri premoščanju specifičnih učnih težav, inštrukcije, psihopedagoško svetovanje. Poleg tega prireja predavanja, tečaje, kreativne delavnice, poletna središča, poletne in zimske tabore, priprave na šolo, ekskurzije, videodelavnice, filmski forum. In še razne oblike varstva otrok in postovoljne zaposlitve mladih.

User registration

You don't have permission to register

Reset password