Designed and built with care, filled with creative elements

Top
a

Matejka Grgič

  /  Matejka Grgič

Matejka Grgič

Docentka za slovenski jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani

Docentka za slovenski jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Raziskovalka na SLORI-ju, prevajalka, tolmačka in lektorica.

+39/(0)30378243

Rojena v Ljubljani leta 1974. V Trstu maturirala na Klasičnem liceju F. Prešerna, nato študirala filozofijo in slovenščino na tržaški univerzi. Po diplomi je še magistrirala in doktorirala na Univerzi v Ljubljani.
Že vrsto let sodeluje v različnimi univerzami v Sloveniji in Italiji, poleg tega pa prevaja, tolmači in lektorira. Je publicistka, avtorica znanstvenih in strokovnih člankov ter poljudnostrokovnih publikacij in radijskih oddaj.
Od leta 2008 do leta 2016 je bila znanstvena direktorica Slov.I.K.-a.
Od 2016 je raziskovalka na SLORI-ju, od leta 2018 pa redno zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ker predava slovenistične predmete in prevajanje iz italijanščine v slovenščino.

User registration

You don't have permission to register

Reset password