Designed and built with care, filled with creative elements

Top
a

Arhiv

  /  

Kot univerzitetni profesor predava na številnih evropskih univerzah. Je predstavnik tehnične inteligence s širokim znanjem, ki sega tudi na humanistiko in filozofijo, izkusil pa je tudi vlogo ministra.

Je duhovnik, teolog, predavatelj, zaslužni profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je bil tudi dekan, raziskovalec in publicist, avtor temeljne monografije o Lambertu Ehrlichu, član programskega sveta RTV Slovenija, družbeno angažiran, se oglaša v medijih z aktualnimi razmišljanji, je predsednik društva Združeni ob lipi sprave.

Mateja Morić od leta 2012 pri svojem delu uporablja neformalno metodologijo izobraževanja. Delala je z odraslimi, ki so bile_i storilke_ci kriminalnih dejanj, z ranljivimi skupinami mladih ter z otroki.

Eva Jus se je z neformalnim izobraževanjem začela ukvarjati leta 2006 preko impro gledališča. Od takrat uporablja gledališke metode za naslavljanje najrazličnejših tem. Vodi tedenske delavnice za srednješolce ter za otroke in mladostnike z motnjo v duševnem razvoju.

Upravitelj in so-ustanovitelj podjetja “Coding Duck s.r.l.” ki se ukvarja s razvojem spletnih strani in upravitelj podjetja “Exacta Partners” ki se ukvarja z računovodskimi storitvami.

User registration

You don't have permission to register

Reset password